การตั้งค่า APN ประเทศไทย พบกับเราที่ Facebook
Global APN Settings

TrueMove H MMS การตั้งค่า APN สำหรับ iPhone 5c

TrueMove H MMS การตั้งค่า APN สำหรับ iPhone 5c

You can edit your APN information in your iPhone only if it is permitted by your carrier.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

Enter APN: hmms

Username: true
Password: true

Done. These settings are saved automatically.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

MMS Settings

APN:  hmms
Username:   true
Password:  true
MMSC:  http://mms.trueh.com:8002/
MMS Proxy:  010.004.007.039:8080
MMS Max  Message Size:
MMS UA Prof URL:

Also don't forget to turn MMS on:

 

TrueMove H MMS APN settings for iPhone

ไม่ประสบความสำเร็จ? ตรวจสอบ คู่มือการกำหนดค่าการตั้งค่า APN สำหรับประเทศไทย

ออกความคิดเห็นหรือถามคำถาม ...

ตอบกระทู้

comments powered by Disqus

การตั้งค่า APN สำหรับ iPhone 5c ใน ประเทศไทย