การตั้งค่า APN ประเทศไทย พบกับเราที่ Facebook
Global APN Settings

TOT อินเทอร์เน็ต การตั้งค่า APN สำหรับ CyanogenMod 12 Lollipop

TOT อินเทอร์เน็ต การตั้งค่า APN สำหรับ CyanogenMod 12 Lollipop

Go to Settings More Cellular network settings Access point names

Press the Menu and select New APN

Enter name: TOT Internet
APN: internet
Proxy:
Port:
Username:
Password:
Server:
MMSC:
MMS Proxy:
MMS Port:
MCC:
MNC:
Authentication type:
APN type: default

Keep the default values set by device for all blank fields shown above.

TOT Internet APN settings for Android screenshot

ไม่ประสบความสำเร็จ? ตรวจสอบ คู่มือการกำหนดค่าการตั้งค่า APN สำหรับประเทศไทย

CyanogenMod 12 Lollipop TOT GPRS ที่นิยมอินเทอร์เน็ต, MMS, การตั้งค่า APN ใน ประเทศไทย

TOT อินเทอร์เน็ต การตั้งค่าสำหรับ YU Yuphoria
TOT อินเทอร์เน็ต การตั้งค่าสำหรับ YU Yureka Plus

ให้เลือกอีก

การตั้งค่า APN สำหรับ CyanogenMod 12 Lollipop ใน ประเทศไทย