การตั้งค่า APN ประเทศไทย พบกับเราที่ Facebook
Global APN Settings

TOT MMS การตั้งค่า APN สำหรับ iOS 10

TOT MMS การตั้งค่า APN สำหรับ iOS 10 iOS 10

From main menu, select Settings and then Cellular.

Check that Cellular Data is turned on.
Tap Cellular Data Options and then Cellular Data Network
(If this setting does not appear it cannot be configured manually. Please contact the seller.)

Enter the below details in MMS section:

APN: mms
Username:
Password:
MMSC: http://mmsc.tot3g.net:8002
MMS Proxy: 10.218.24.83:8080
MMS Max Message Size: 1048576
MMS UA Prof URL: http://www.apple.com/mms/uaprof.rdf

TOT MMS APN settings for iOS9 screenshot

Press the Home button to save the APN and exit to the main screen.
Restart the iPhone.

ไม่ประสบความสำเร็จ? ตรวจสอบ คู่มือการกำหนดค่าการตั้งค่า APN สำหรับประเทศไทย

ออกความคิดเห็นหรือถามคำถาม ...

iOS 10 TOT GPRS ที่นิยมอินเทอร์เน็ต, MMS, การตั้งค่า APN ใน ประเทศไทย

TOT MMS การตั้งค่าสำหรับ Apple iPhone 7

ให้เลือกอีก

ตอบกระทู้

comments powered by Disqus

การตั้งค่า APN สำหรับ iOS 10 iOS 10 ใน ประเทศไทย